Organizacja ta jest ważną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i skupia się na takich obszarach jak: prawa człowieka, ochrona środowiska czy walka z nierównościami na tle rasy i płci. Mecenas Przemysław Wierzbicki będzie merytorycznie wspierał wszelkie działania Rady obejmujące m.in. tworzenie raportów, analiz oraz inicjatyw mających na celu osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ. Szczególnym obszarem zainteresowania mec. Przemysława Wierzbickiego, w ramach Rady Programowej, będzie gospodarka wodna, gospodarka odpadami oraz ochrona środowiska. Cieszymy się bardzo, iż nasza praktyka związana z ochroną środowiska została zauważona i doceniona, także przez United Nations Global Compact.