W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nasz Klient uzyskał istotne zamówienie publiczne. Cieszymy się, że w ramach naszej praktyki w zamówieniach publicznych, kolejny raz mogliśmy przyczynić się do sukcesu naszego Klienta.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, a także w zakresie prawa administracyjnego i publicznego oraz rozwiązywania sporów.