Od wielu lat Monika Laskowska była w Ministerstwie Finansów osobą odpowiedzialną za ceny transferowe, a także pełniła rolę właściwej władzy podatkowej w procedurach międzynarodowych dotyczących podatków dochodowych.

Przez 7 lat reprezentowała Polskę w obradach grupy roboczej OECD ds. cen transferowych. Brała także udział w obradach Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej - grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w sprawach cen transferowych.

Od 1 września Laskowska wzmocni dział prawno-podatkowy firmy doradczej PwC w zakresie cen transferowych (Transfer Pricing), którym kieruje Piotr Wiewiórka. Jedną z jej podstawowych ról będzie reprezentowanie PwC Polska w międzynarodowych gremiach dotyczących zagadnień związanych z TP.

Obecnie PwC w Polsce zatrudnia ponad 3 500 pracowników, w tym 64 partnerów.