- Loewen Legal Hub to nowa nazwa i filozofia organizacji kancelarii, ale wciąż ta sama, najwyższa jakość usług, które od kilku lat świadczymy dla naszych klientów - mówi adwokat Szymon Kaczmarek, jeden z założycieli Loewen. - Zmiana podyktowana naszym dążeniem do urzeczywistnienia nowej, lepszej filozofii organizacji kancelarii jako hubu łączącego wyśmienitych prawników oferujących specjalistyczną wiedzę i umiejętności z biznesem, który potrzebuje usług prawnych na najwyższym poziomie. Koresponduje z tym zmiana nazwy na taką, która inaczej niż większość nazw podmiotów z branży nie jest oparta o nazwiska partnerów. Nowy brand kancelarii to symboliczne otwarcie nowego rozdziału w historii naszej firmy.

Kancelaria, działająca dotychczas pod nazwą GKW Giera Kaczmarek i Wspólnicy, powstała w 2018 roku. Od początku obecności na rynku specjalizowała się głównie w obszarze prawa handlowego, w szczególności nabywaniem przedsiębiorstw oraz łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek prawa handlowego, a także zagadnieniach związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi.

W ostatnim czasie powiększył się zespół prawników kancelarii. Do grona partnerów Loewen dołączył Mateusz Janion, adwokat specjalizujący się w doradztwie w sprawach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarczych, procesów związanych z ochroną dóbr osobistych oraz postępowań grupowych.

Dołączenie nowego partnera do kancelarii oznacza nie tylko powiększenie zespołu, ale przede wszystkim poszerzenie oferty dla klientów. Praktyka zawodowa nowego partnera Loewen Legal Hub obejmuje bowiem doradztwo przy konstruowaniu i negocjowaniu umów oraz sporządzaniu dokumentów o zbliżonym do umów charakterze (takich jak regulaminy czy ogólne warunki umów) oraz doradztwo z zakresu prawa konkurencji, prawa konsumenckiego i zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Adwokat Mateusz Janion reprezentował podmioty należące do jednego z największych globalnych koncernów w skomplikowanych postępowaniach sądowych (w tym także w postępowaniach grupowych). Reprezentował też przedsiębiorców w sprawach dotyczących sprzeczności polskiego ustawodawstwa gospodarczego z prawem Unii Europejskiej, a także w postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto kompleksowo doradzał przedsiębiorcom z branży e-commerce, zarówno prowadzącym sklepy internetowe jak i działającym w formule „marketplace".

Mateusz Janion ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa brytyjskiego i europejskiego organizowany przez British Law Centre we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W 2012 roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.