Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu oczyścił firmę Trade-Stomil Sp. z o.o. z zarzutu postawionego przez Komisję Europejską dotyczącego udziału w kartelu cenowym na rynku kauczuku.

Sprawa miała charakter precedensowy. Po raz pierwszy w historii sąd europejski rozpatrywał przypadek, w którym polski przedsiębiorca został ukarany przez Komisję Europejską za udział w międzynarodowym kartelu.

Pracę biur w Warszawie i Brukseli koordynował radca prawny Marcin Kolasiński, szef praktyki Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów warszawskiego biura Baker & McKenzie.

Zobacz więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

W kancelariach