- Cieszymy się, że na przejście do naszego Zespołu decydują się najlepsi i najbardziej uzdolnieni prawnicy, których kapitał doświadczeń i wiedzy z pewnością będzie procentować w pracy dla naszych klientów. Aktualnie nasza Praktyka Postepowań Sądowych i Arbitrażowych liczy już ponad 35 prawników, którzy w swojej pracy skupiają się wyłącznie na sprawach procesowych. Z perspektywy klientów może stanowić to wartość dodaną, mając na uwadze skumulowane doświadczenie tylu prawników procesowych w jednym zespole" - powiedział Wojciech Kozłowski, partner współprowadzący Praktykę Postępowań Sądowych i Arbitrażowych w polskim biurze kancelarii Dentons i współzarządzający Praktyką Sporów Sądowych w Dentons Europe.

Agnieszka Wojciechowska, counsel, reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed sądami państwowymi, jak i międzynarodowymi oraz polskimi sądami arbitrażowymi. Doradza w sporach dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym sporach gospodarczych oraz korporacyjnych. Reprezentuje również klientów w postępowaniach karnych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w problematyce sporów budowlanych, także dotyczących inwestycji realizowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC. Reprezentuje inwestorów prywatnych, zamawiających publicznych, inżynierów kontraktu, wykonawców oraz podwykonawców z różnych sektorów branży budowlanej. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących inwestycji drogowych, energetycznych, kolejowych, środowiskowych oraz biurowych.

Dr Wojciech Wąsowicz, counsel, specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych i karnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz polskimi sądami arbitrażowymi w postępowaniach dotyczących sporów w zakresie realizacji umów budowlanych, odpowiedzialności z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, sporów wspólników akcjonariuszy oraz nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się również sprawami z pogranicza praktyki bankowej związanymi z oceną ryzyka prawnego przy udzielaniu finansowania albo w związku z naruszeniem zobowiązań przez kredytobiorców. Był związany z dotychczasową międzynarodową kancelarią prawniczą od 1996. Prowadził zajęcia z prawa cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2008 r. wykłada z prawa handlowego, prawa cywilnego materialnego i procesowego dla aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Anna Leszczyńska, senior associate, aplikantka adwokacka, specjalizuje się w zakresie sporów w sprawach cywilnych i gospodarczych rozstrzyganych zarówno przez sądy powszechne, jak i arbitrażowe, w tym w zakresie sporów budowlanych. Posiada doświadczenie w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym (prowadzonym na podstawie regulaminów UNCITRAL, ICC, SAKiG, SA Lewiatan) oraz międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym (m. in. ICSID). Reprezentuje klientów również w sprawach karnych.