Kancelaria Allen & Overy doradzała International Finance Corporation (IFC) z Grupy Banku Światowego w związku z inwestycją w wysokości 137 mln EUR w podporządkowane zielone obligacje emitowane przez Bank Zachodni WBK S.A., mającą na celu poszerzenie bazy kapitałowej oraz zwiększenie jego potencjału do finansowania projektów związanych z ochroną klimatu.

Jest to pierwsza w Polsce emisja zielonych obligacji przez bank komercyjny po emisji zielonych obligacji przez rząd RP w ubiegłym roku, uznaną przez Inicjatywę Obligacji Klimatycznych za pierwszą rządową emisję zielonych obligacji na świecie. Dzięki wsparciu IFC, BZ WBK S.A. będzie w stanie znacząco powiększyć swój obecny portfel inwestycji klimatycznych w m.in. odnawialne źródła energii, zielone budynki oraz sprzęt chroniący klimat.

Na czele zespołu Allen & Overy stał partner Dan Cocker wspierany przez starszych prawników mec. Macieja Dymnickiego i Łukasza Walczynę oraz prawnika mec. Mateusza Chodosza.

„Z przyjemnością doradzaliśmy IFC i współpracowaliśmy z BZ WBK S.A. przy tej nowatorskiej transakcji, która znacząco wzmocni inwestycje na polskim rynku finansowania inicjatyw chroniących klimat" - stwierdził Dan Cocker, partner stojący na czele międzynarodowej praktyki finansowania projektów Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej.