Propozycja przewiduje m.in. możliwość składania inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców i organizowanie wysłuchań publicznych w samorządach, podczas których urzędnicy wyjaśnialiby ludziom swoje plany – informuje Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta.

Mieszkańcy będą mogli składać interpelacje obywatelskie, na które lokalne władze będą musiały odpowiadać. W samorządach ma również zostać wprowadzony obowiązek rejestracji głosowań, dzięki czemu wyborcy zyskają możliwość śledzenia, jak głosują poszczególni radni. Obecnie jest to utrudnione.

– Nie są to propozycje o charakterze ustrojowym. To raczej nowa generacja zmian, które mają pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjału, który drzemie we wspólnotach lokalnych i danie im narzędzi do działania i jeszcze większy wpływu na to, co dzieje się na ich terenie – wyjaśnia prof. Michał Kulesza, który doradza prezydentowi w sprawach samorządowych. Podkreśla, że większość zawartych w projekcie propozycji to inicjatywy oddolne.

Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze na przełomie kwietnia i maja.

– Chcemy, by został uchwalony jeszcze w tej kadencji – mówi Dziekoński.