Rada miasta Nowe Skalmierzyce przyjęła regulamin cmentarza komunalnego. Zawarła w nim postanowienie, że „prawo do pochowania zwłok osoby zmarłej przysługuje w pierwszej kolejności krewnym zmarłego. Są to małżonek, zstępni, wstępni, krewni boczni i powinowaci w linii prostej do I stopnia".

Uchwałę unieważnił wojewoda wielkopolski. Jego zdaniem rada określiła krąg uprawnionych odmiennie, niż czyni to ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z nią prawo to przysługuje najbliższej pozostałej rodzinie osoby zmarłej. Skoro uprawnione osoby wskazuje ustawa, zakwestionowany zapis regulaminu jest sprzeczny z prawem. Został bowiem podjęty bez podstawy prawnej – stwierdził wojewoda.

sygnatura akt: KN-I.4131.1.399.20 14.22