Rządowa zapowiedź przyznania sołtysom 300-złotowego świadczenia przybrała postać projektu ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się we środę w Sejmie. Podobny projekt złożyli posłowie Solidarnej Polski. Izba zajęła się też innymi projektami dotyczącymi pozycji sołtysa i rady sołeckiej.

Propozycja Senatu zakłada zmiany w ustawie o samorządzie gminnym i przewiduje, że sołectwo mogłoby występować o realizację zadań publicznych oraz gromadzić pieniądze z własnej działalności, a także z darowizn i zbiórek publicznych. I tu przewidziano specjalne wynagrodzenie dla sołtysów. Wynosiłoby ono 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę przy pierwszej kadencji oraz dodatkowe 3 proc. za drugą i kolejne. Dawałoby to sołtysom co najmniej 360 zł miesięcznie.

Podobne cele ma projekt posłów PSL, czekający na rozpatrzenie już od prawie dwóch lat. Pomysły autorów idą nawet dalej, bo chcą oni nadać sołectwu rangę podobną do organizacji pożytku publicznego.

Etap legislacyjny: projekty przekazane do komisji sejmowej

Czytaj więcej

Dodatek do emerytury dla sołtysów