Kolejny odcinek batalii o zamek w puszczy. Do walki włącza się prokuratura

Prokurator Okręgowy w Poznaniu postanowił zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego styczniowy wyrok sądu, który uchylił unieważnienie pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy (woj. wielkopolskie).

Publikacja: 22.03.2022 17:57

Zamek w Stobnicy na terenie chronionego Obszaru Natura 2000 w Puszczy Noteckiej w trakcie budowy

Zamek w Stobnicy na terenie chronionego Obszaru Natura 2000 w Puszczy Noteckiej w trakcie budowy

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Budowa tzw. zamku w Stobnicy jest prowadzona na obszarze Natura 2000. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T. O inwestycji zrobiło się głośno latem 2018 roku. Wówczas CBA rozpoczęło badanie prawidłowości wydanych decyzji w związku z jej realizacją. W sierpniu 2018 r. minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy.

W sierpniu 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność decyzji starosty obornickiego z 2015 r. udzielającej pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy i uchylił zaskarżoną w tej sprawie decyzję wojewody wielkopolskiego z 2020 r.

Czytaj więcej

Wojny o zamek w puszczy ciąg dalszy. Powstaje nielegalnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w styczniu tego roku uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wyrok ten został wydany z naruszeniem prawa materialnego. W skardze kasacyjnej zarzucono niewłaściwe i błędne przyjęcie przez WSA, że w sprawie nie nastąpiły skutki społeczno – gospodarcze przemawiające za stwierdzeniem nieważności decyzji Starosty Obornickiego z 20 maja 2015 roku, podczas gdy skutki te zwłaszcza w zakresie ingerencji w środowisko naturalne są niemożliwe do zaakceptowania,

Prokurator Okręgowy w Poznaniu w skardze kasacyjnej zwrócił uwagę również na to, że decyzja Starosty Obornickiego wydana został z rażącym naruszeniem prawa, albowiem inwestor w toku procesu jej uzyskania nie złożył oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a co nie zostało zweryfikowane także przez organ architektoniczno budowlany. Wada ta w ocenie prokuratury powoduje konieczność stwierdzenia nieważności decyzji budowlanej.

Co więcej, zdaniem prokuratora, wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji Starosty Obornickiego podyktowane jest także stwierdzeniem jej niezgodności z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek położonych w Stobnicy.

Powstający na skraju Puszczy Noteckiej obiekt ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i mieć kilkudziesięciometrową wieżę.

Budowa tzw. zamku w Stobnicy jest prowadzona na obszarze Natura 2000. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T. O inwestycji zrobiło się głośno latem 2018 roku. Wówczas CBA rozpoczęło badanie prawidłowości wydanych decyzji w związku z jej realizacją. W sierpniu 2018 r. minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy.

W sierpniu 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność decyzji starosty obornickiego z 2015 r. udzielającej pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy i uchylił zaskarżoną w tej sprawie decyzję wojewody wielkopolskiego z 2020 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?