Rada Miejska w Tyczynie podjęła uchwałę w sprawie nadania jednej z dróg kategorii drogi gminnej. W miesiąc po tym zgodził się na to w swojej uchwale Zarząd Powiatu Rzeszowskiego. Uchwałę gminną unieważnił jednak wojewoda podkarpacki, ponieważ opinię innego organu – właściwego zarządu powiatu – trzeba uzyskać przed podjęciem własnej decyzji.

Opinia zarządu powiatu nie jest wiążąca, ale ma służyć pomocą w procesie decyzyjnym. Niewyczerpanie przez radę gminy trybu podjęcia uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych, to jest niezasięgnięcie opinii zarządu powiatu przed podjęciem uchwały stanowi istotne naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

sygnatura akt: P-II.4131.2. 69.2016