Uchwałę zakwestionowała kielecka Regionalna Izba Obrachunkowa, która stwierdziła, że radni określili wysokość stawki podatku dla przedmiotu opodatkowania niezgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy zawiera określenie przedmiotu opodatkowania, tj. gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne. Tymczasem Rada Gminy Tuczępy określiła stawkę podatku nie dla zbiorników wodnych retencyjnych, lecz dla zbiorników wodnych i zbiorników retencyjnych – wskazał Henryk Rzepa, przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

W myśl uchwały opodatkowaniu podlegałyby zatem dwa rodzaje zbiorników: zbiorniki wodne i zbiorniki retencyjne, co nie wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – stwierdziło kolegium RIO i uznało nieważność uchwały we wskazanej części (uchwała RIO w Kielcach nr 1/2013 z 3 stycznia 2013 r.).