Dyrektor wskazał, że „idealny" profil kandydata zależy od potrzeb przedsiębiorstwa. Z jednej strony poszukiwani są prawnicy określonej specjalizacji, z drugiej zaś eksperci reagujący na każdą nagłą sytuację oraz reprezentujący firmę przed sądem.

Marucha przyznał, że początki prawnika w biznesie są bardzo trudne. Pierwszy okres wdrożeniowy trwa co najmniej pół roku, natomiast pełne wdrożenie się trwa kilka lat. W biznesie trzeba zdobyć doświadczenie zarówno wewnątrz firmy jak również na zewnątrz, w tym także w kontaktach z klientami.

Kiedy sytuacja jest bardzo poważna, wymagająca dużej wiedzy prawniczej, poszukiwany jest prawnik senior z dużym doświadczeniem. Natomiast kiedy potrzebny jest prawnik np. do analizowania umów, może być młodszy i nie mieć tak dużego doświadczenia. Niemniej jednak dyrektor wskazuje, że zawsze musi być to osoba odpowiednio wyselekcjonowana. Im większe prawnik ma doświadczenie kancelaryjne i biznesowe tym lepiej.

Specjalista wskazał, że prawnik jest bardzo istotnym ogniwem przedsiębiorstwa. Często jest filarem, od którego zależy powodzenie firmy i zawarcie kontraktu. To on podejmuje decyzje i bierze odpowiedzialność za ponoszone ryzyko prawne.

Jeśli firmie zależy na tym aby prawnik był dedykowany wyłącznie dla danego przedsiębiorstwa, podpisuje z nim umowę o pracę. Ma to zapewnić bezpieczeństwo i wykluczyć ewentualne świadczenie usług dla podmiotów konkurencyjnych.

Najwięcej obowiązków prawnika w biznesie związanych jest ze wsparciem sprzedaży, fabryki zawierającej umowy sprzedaży etc. Wsparcie to odbywa się poprzez wydawanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji i angażowanie w projekty. Dzięki temu istnieje możliwość szerszego rozwoju niż podczas prowadzenia kancelarii.

Dyrektor zaznaczył, że od kilku lat rynek prawniczy jest bardzo konkurencyjny i jest zdecydowanie rynkiem przedsiębiorcy, jednak nowozatrudnieni prawnicy w firmie mogą liczyć na zarobki nawet ok. 6 000,00 zł.