Będą nowe zasady wynagradzania rejentów. Zawiera je projekt specustawy mieszkaniowej. Chodzi o najem okazjonalny oraz instytucjonalny. Do zawarcia tych umów niezbędne są dokumenty sporządzone przez notariusza, w tym oświadczenie najemcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji.

Projekt specustawy mieszkaniowej przewiduje, że wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych wykonanych przy sporządzeniu oświadczenia wyniesie nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie będzie to 210 zł.

Obecnie w tym zakresie panuje bałagan. Od 11 września 2017 r. obowiązuje ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). Zmieniła ona zasady ustalania wynagrodzenia dla notariuszy w wypadku tego oświadczenia.

Obecnie ma ono wynikać z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnego czynszu normowanego oraz maksymalnej wysokości comiesięcznej raty za cenę mieszkania i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem.

Z projekt rozporządzenia wynika zaś, że wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia najemcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji wyniesie 13,43 zł zarówno przy najmie okazjonalnym, jak i instytucjonalnym. Do tej pory nie zakończono jednak prac nad projektem. Stawki z rozporządzenia nie weszły więc w życie.

Od początki krytykowali je również notariusze. Ich zdaniem 13 zł to za mało. Kwota ta nie pokryje kosztów przygotowania oświadczenia.

Brak rozporządzenia spowodował to, że obecnie za sporządzenie tego rodzaju oświadczenia rejenci stosują stawki z taksy notarialnej, a te mogą być różne. Wszystko zależy od tego, na jaką kwotę umówił się notariusz ze swoim klientem. Większość stosuje stawki obowiązujące przed datą wejścia w życie ustawy o KZN, czyli pobiera wynagrodzenie w wysokości 200 zł za sporządzenie oświadczenia najemcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji.

Nieliczni rejenci odmawiają natomiast sporządzenia oświadczeń.   —Renata Krupa-Dąbrowska

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM