W czwartek wieczorem w Senacie odbyło się głosowanie nad kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Za głosowało 48 senatorów, przeciw 49, wstrzymało się 2.

15 kwietnia 2021 r. Sejm podjął uchwałę o w sprawie powołania Bartłomieja Wróblewskiego na urząd nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Za kandydaturą posła PiS głosowało wówczas 240 posłów, 201 było przeciwko, a 11 osób wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

To już czwarta próba powołania rzecznika.

Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, natomiast za trzecim razem Sejm wybrał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

Do tej pory urząd RPO, mimo upływu kadencji i braku następcy, sprawował Adam Bodnar.

Trybunał Konstytucyjny w kwietniu 2021 r. pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał jednak, że Przepis pozwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich działać po upływie kadencji do czasu powołania następcy jest niezgodny z konstytucją.