Taką informację podało Polskie Radio, powołując się na Polską Agencję Prasową.

Przypomnijmy, że 9 września zakończyła się pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.  Art. 3 ust. 6  ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich przewiduje, że dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.

Obecnie najpoważniejszą kandydatką na urząd RPO jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była główną koordynatorką sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO. Jej kandydaturę poparło 700 organizacji społecznych. Kandydatka zapewnia o swojej apolityczności, jednak jest postrzegana jako człowiek krytykowanego przez  przez prawą część sceny politycznej Adama Bodnara. Dzisiaj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała  wniosek o powołanie Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko RPO.

Czytaj też: PiS tkwi w klinczu w sprawie rzecznika praw obywatelskich

Do wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich potrzebna jest w Sejmie zwykła większość. W obecnej kadencji taką większością PiS dysponuje samodzielnie – ma 236 posłów.  Jednak do powołania nowego RPO wymagana jest też zgoda Senatu, który ma miesiąc na decyzję, czy wyraża zgodę, czy odrzuca osobę wskazaną przez Sejm.