Dotychczasowy Główny Inspektor pracy ustąpił ze względów osobistych, jednak zbiegło się to w czasie z serią niekorzystnych dla niego publikacji portalu internetowego Interia i Dziennika Gazety Prawnej. Media donosiły o nieprawidłowościach jakie miały miejsce w ostatnim czasie np. w obsadzaniu stanowisk osobami spoza inspekcji, które przechodziły przyspieszone kursy inspektorskie, czy wątpliwościach dotyczących przyznawania w ostatnim czasie wysokich nagród.

Andrzej Kwaliński, który zastąpi Wiesława Łyszczka na stanowisku, jest związany z Państwową Inspekcją Pracy od ponad 35 lat. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, w latach 2009-2016 był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy, a od czerwca 2016 r. do listopada 2017 ponownie kierował  Inspektoratem Pracy w Warszawie. 23 listopada 2017 został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.