Minister będzie mógł wykonywać swoje zadania z pomocą kilku sekretarzy stanu. Do tej pory musiał mu wystarczyć jeden. Ale jest wyjątek – powołanie kilku sekretarzy stanu jest możliwe pod warunkiem, że będą jednocześnie pełnomocnikami rządu albo pełnomocnikami prezesa Rady Ministrów. W efekcie pełnomocników jest już kilkudziesięciu.

Zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd na ostatnim posiedzeniu. Ma znowelizować m.in. ustawę o Radzie Ministrów.

Zgodnie z projektem członkowie korpusu służby cywilnej będą mogli mieć bardziej elastyczne godziny pracy. Na ich wniosek będą pracować w zadaniowym czasie pracy, skróconym tygodniu pracy lub w systemie, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Czytaj więcej

Ponad 100 osób w rządzie Morawieckiego, co trzeci minister nie kieruje żadnym resortem

Zadaniowy czas pracy bywa szczególnie przydatny podczas pracy zdalnej. A w szczytowym momencie pandemii z domu pracowało nawet 42 proc. członków urzędniczego korpusu. W tym systemie pracodawca nie ustala pracownikowi rozkładu czasu pracy. Wydaje jedynie polecenie wykonania określonego zadania, a pracownik samodzielnie decyduje, kiedy i ile mu to zajmie. Musi jednak wykonać zadanie w wyznaczonym przez pracodawcę terminie.

Członek korpusu służby cywilnej będzie mógł pracować krócej niż przez pięć dni w tygodniu. System skróconego tygodnia pracy to po prostu zmniejszenie liczby dni pracy, bez jednoczesnej redukcji wymiaru etatu. Nie można jednak pracować więcej niż 12 godzin na dobę.

Wydłużą się okresy rozliczeniowe. Urzędy będą mogły ustalić maksymalny okres rozliczeniowy do czterech miesięcy. Obecnie wynoszą maksymalnie osiem lub dwanaście tygodni. Dłuższe okresy rozliczeniowe mają ułatwić rekompensowanie pracy nadliczbowej czasem wolnym od pracy.

Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zakłada także ułatwienia w przeprowadzaniu naborów. Podstawową formą aplikowania na wolne stanowisko pracy będzie forma elektroniczna. Jednocześnie pozostawiono możliwość składania dokumentów papierowych.

W projekcie przewidziano również ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w służbie cywilnej i uelastycznienie przepisów dotyczących tworzenia komisji dyscyplinarnych.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Premier obiecywał redukcję biurokracji. Plan Morawieckiego pozostał na papierze