Tak wynika z przyjętego przez Radę Ministrów limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej.

W tym roku limit ten wynosi 280 i jest wyższy od ubiegłorocznego o 80 miejsc. Chętnych na mianowanie jednak ubywa. Według ekspertów taka sytuacja to po części pokłosie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z grudnia 2015 r. Zniosła ona konkurencyjny nabór na stanowiska kierownicze.

Zdaniem rządu nowe limity powinny jednak skłonić do związania się z administracją państwową ludzi młodych i w średnim wieku, zainteresowanych osobistym rozwojem.