- Otrzymaliśmy zniesienie dla AXA obowiązku tworzenia spółki j. v. z chińskim partnerem. Będzie to pierwsze francuskie przedsiębiorstwo, które podwyższy w niej swój udział do 100 proc. i będzie mogło działać na chińskim terytorium posiadając w 100 procentach filię bez chińskiego partnera — powiedział minister gospodarki i finansów w telekonferencji z kilkoma dziennikarzami po zakończeniu rozmów ze swym chińskim odpowiednikiem — pisze Reuter.

Według Le Maire, Francja otrzymała także pozytywną ocenę wniosku banku BNP Paribas w sprawie zezwolenia mu na trzymanie papierów dłużnych i realizowanie płatności. Władze chińskie zezwoliły odrębnie firmie Amundi na zwiększenie udziału w chińskiej spółce j. v. Amundi „stanie się zatem pierwszym podmiotem od zarządzania dużymi majątkami ze statusem większościowego udziałowca w konkretnej spółce i mogącym działać w takim charakterze w Chinach” — podkreślił minister.