Wnioski kredytowe składane po 1 stycznia 2014 r. powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem nowych wytycznych, przyjętych w znowelizowanej wersji Rekomendacji S – przypomina Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast złożone przed 31 grudnia 2013 r. mogą być rozpatrywane zgodnie z dotychczasową polityką, opartą na wcześniejszych zaleceniach. Komisja Nadzoru Finansowego w znowelizowanej rekomendacji zaostrzyła zasady przyznawania kredytów hipotecznych.

Nowe zasady zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku. Zakładają, że każdy kredytobiorca będzie musiał posiadać wkład własny – w 2014 r. co najmniej 5 proc. wartości nieruchomości. Potem minimalny udział będzie się zwiększał co rok o 5 pkt proc., aż do 20 proc. w 2017 r.

UKNF argumentuje, że nowe zalecenia wzmocnią pozycję kredytobiorców w relacjach z bankami oraz ich bezpieczeństwo finansowe, a wymagany od 1 stycznia wkład na poziomie 5 proc. istotnie zmniejszy ryzyko i koszty kredytobiorcy.

– Należy także podkreślić, że obecnie większość banków już nie udziela kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości – podkreśla KNF. – Banki, które taką możliwość oferują, najczęściej uzależniają decyzję kredytową od wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia na kwotę kredytu przekraczającą 80 proc. wartości nieruchomości, co stanowi dla banków dodatkowe źródło zabezpieczenia i dochodów, a dla klientów dodatkowy koszt kredytu – dodaje UKNF.

Nowa rekomendacja złagodzi podejście banków do okresu kredytowania. Zaleca maksymalnie 25-letni okres spłaty. Dopuszcza jednak kredytowanie na 35 lat, a zdolność kredytowa może być liczona maksymalnie na 30 lat.