Ma powody do zadowolenia. Polskie spółki majątkowe VIG zebrały w 2014 roku łącznie 2,33 mld zł składki przypisanej brutto (-1,9 proc. w porównaniu do dynamiki rynkowej w wysokości -2,5 proc.). Wzrost udziału w rynku majątkowym wzrósł tym samym z 9 proc. do 9,2 proc. Najwyższy przypis składki na poziomie 1,09 mld zł odnotowała spółka Compensa. InterRisk, ze składką w wysokości 1,01 mld zł zajął drugą pozycję wśród polskich spółek majątkowych grupy VIG. Benefia zebrała łącznie 231 mln zł składki przypisanej brutto w 2014r. InterRisk i Benefia odnotowały ujemną dynamikę w porównaniu z rokiem 2013 w związku ze strategiczną redukcją ekspozycji w obszarach narażonych na nasiloną konkurencję cenową.

Franz Fuchs, prezes zarządu Vienna Insurance Group w Polsce oceniając wyniki spółki stwierdził, że ponadprzeciętny wzrost we wszystkich liniach biznesowych Compensy majątkowej, szczególnie w kanale MŚP, gdzie udało się poprawić wyniki o 36 proc. - Oczekujemy, że nowe rekomendacje nadzoru finansowego, które mają wejść w życie w najbliższym czasie spowodują, iż rynek zacznie znowu rosnąć oraz zwracać uwagę na rentowność portfela, szczególnie po tak znacznej deprecjacji, którą obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata – wyjaśnił.

W jego ocenie w 2014 roku największym wyzwaniem dla wielu firm na rynku było osiągnięcie wzrostu w komunikacji przy zachowaniu rozsądnych cen. Artur Borowinski, prezes zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group podkreślił, że jego spółka utrzymała wzrost nie tylko w komunikacji, ale również w majątku i w ubezpieczeniach osobowych, gdzie zwiększyliśmy sprzedaż o 11,3 proc., podczas gdy rynek w tych liniach biznesu odnotował spadek. - Bardzo dobre wyniki Compensy to dla nas potwierdzenie, że w tak odczuwalnym okresie zawirowań dla rynku majątkowego, stabilność i przewidywalność naszej firmy są doceniane nie tylko przez klientów, ale i przez agentów oraz brokerów, którym dziękuję za okazane nam zaufanie – dodał.

Z kolei polskie spółki życiowe VIG odnotowały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 2,23 mld zł, utrzymując 8.6 proc. udział w rynku ubezpieczeń na życie. Bez uwzględnienia krótkoterminowych ubezpieczeń na życie i dożycie spółki VIG w Polsce pozyskały łącznie 1,36 mld zł składki i osiągnęły wysoką, 8 proc. stopę wzrostu w porównaniu do 2013 roku. Przypis składki brutto Compensy Życie wyniósł 1,57 mld zł i był o 172 proc. wyższy niż przed rokiem, co stawia spółkę na 5 pozycji wśród największych towarzystw na rynku życiowym. Skandia Życie zebrała składkę w wysokości 437 mln zł, osiągając doskonałą dynamikę +10 proc. w porównaniu do 2013r. Polisa-Życie zanotowała zadowalający wzrost sprzedaży o 18 proc., uzyskując składkę na poziomie 219 mln zł. Znakomity, 11 proc. wzrost pozyskanej składki regularnej VIG PL w stosunku do 3 proc. wzrostu odnotowanego przez rynek był rezultatem doskonałych wyników sprzedaży we wszystkich trzech spółkach życiowych, które osiągnęły następujące wzrosty składki regularnej r/r: Polisa-Życie +17,2 proc., Skandia Życie +14,7 proc., Compensa Życie +6,4 proc.

Fuchs stwierdził, że pomimo trwającej niepewności na rynku, spółce udało się osiągnąć 11 proc. wzrost składki regularnej w biznesie indywidualnym i grupowym. - Z przyjemnością możemy poinformować, że osiągnęliśmy doskonały wzrost składki w Skandii, a także utrzymaliśmy stabilny rozwój Polisy-Życie w obszarze ubezpieczeń grupowych. W roku 2014 z sukcesem zakończyliśmy też fuzję Compensy Życie z Benefią Życie – skomentował Fuchs.

Także Ziemba, prezes zarządu Skandia Życie TU S.A.zaznaczył, że rok 2014 był udany dla Skandii. - Mimo trudnego rynku, uzyskaliśmy wzrost składki przypisanej brutto r/r o 10 proc. Ten wzrost jest efektem konsekwentnie prowadzonej strategii rozwoju firmy, w ramach której w minionym roku zrealizowaliśmy szereg projektów mających na celu wzmocnienie naszej pozycji biznesowej - stwierdził. - Liczymy na to, że w 2015 roku wzrost przypisu składki będzie wyższy w związku z rozwojem produktów ze składką jednorazową.