Kończący się rok był trzecim z rzędu tragicznym rokiem, w którym wartość odszkodowań przekroczy 100 mld dolarów. Najbardziej niszczycielskimi i kosztownymi były trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, szkody z tego powodu wyniosły 6 mld dolarów, a to nie koniec wyliczeń.

Czytaj więcej

Koszty zmian klimatycznych rosną. USA ujawniły kwoty

Straty spowodowane przez burze, gwałtowne opady i powodzie doszły do rekordowego poziomu 60 mld dolarów. W ciągu ostatnich 30 lat rosły regularnie o 7 proc. rocznie — wyliczyli specjaliści ze Swiss Re. W Stanach Zjednoczonych przekroczyły po raz pierwszy 50 mld dolarów, W Europeie Włochy najbardziej ucierpiały z powodu powodzi — szkody wyniosły 3,3 mld dolarów. Pięc dni fatalnej pogody w północno-zachodniej Francji (1-5 listopada), zwłaszcza w regionie Hauts-de-France dotknął 517 tys. mieszkańców, a szkody oszacowano na razie na 1,3 mld euro — podała odrębnie federacja France Assureurs.

Łączne koszty katastrof naturalnych wyniosły w 2023 r. 260 mld dolarów, o 9 proc. mniej niż w 2022 r. Straty pokrywane przez firmy ubezpieczeniowe wyniosły 100 mld dolarów, mniej o 25 proc. niż w ubiegłym roku. Jeśli uwzględnić inne zjawiska, np. katastrofy przemysłowe, to łączne szkody wyniosły 269 mld dolarów., o 9 proc. mniej niż rok temu, a utrata mienia ubezpieczonego dotyczyła sumy 108 mld dolarów, 23 proc. mniej niż w 2022 r. — odnotowała AFP.

Czytaj więcej

Szkody z powodu klęsk żywiołowych są największe od 12 lat