40 mld zł na branżowe przywileje emerytalne

Ponad 40 mld zł kosztowały w zeszłym roku branżowe przywileje emerytalno-rentowe. Tyle z budżetu przeznaczono na świadczenia dla rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Publikacja: 23.11.2023 09:08

Ponad 40 mld zł kosztowały w zeszłym roku branżowe przywileje emerytalno-rentowe

Ponad 40 mld zł kosztowały w zeszłym roku branżowe przywileje emerytalno-rentowe

Foto: Adobe Stock

Emerytury i renty są świadczeniem powszechnym. W zeszłym roku co czwarta osoba mieszkająca w Polsce otrzymywała emeryturę lub rentę. Na wszystkie świadczenia wydano ponad 302 mld zł. Większość z nich pochodziła ze składek ubezpieczonych – przede wszystkim pracowników i przedsiębiorców, jednak prawie 79 mld zł były to bezpośrednie pieniądze z budżetu (czyli z podatków). Na kwotę tę złożyły się dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – na świadczenia dla byłych pracowników i przedsiębiorców (ponad 38,6 mld zł), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z której świadczenia otrzymują rolnicy (18,9 mld zł) oraz 21,4 mld zł na świadczenia dla służb mundurowych. Obie te grupy zawodowe: rolnicy i służby mundurowe mają oddzielne systemy emerytalno -rentowe nie powiązane z ZUS i systemem pracowniczym. Tak jak w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z którego wypłacane są świadczenia dla byłych pracowników i przedsiębiorców) składki stanowią ponad 80 proc. pieniędzy potrzebnych na wypłatę świadczeń, tak w KRUS – mniej niż 10 proc. Zaś świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez trzy resorty: obrony, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości tworzą osobny system zaopatrzeniowy.

Czytaj więcej

Co dwudziesty pracujący jest emerytem lub rencistą

Najwięcej pieniędzy na renty i emerytury wydano z MSWiA

Jak podał właśnie GUS w publikacji „Emerytury i renty w 2022 r.” najwięcej pieniędzy wydano z MSWiA – prawie 11, 5 mld zł, mniej z MON – niespełna 8 mld zł i MS – ponad 1,9 mld zł. Pieniądze przeznaczono na świadczenia dla ponad 403 tyś. osób.

Emerytury z tych trzech resortów dostało 299,5 tys. osób, renty z tytułu niezdolności do pracy 23,6 tys., a renty rodzinne – 80 tys. zł.

Najwięcej świadczeń, bo dla 211,5 tys. osób wypłacił MSWiA, zaś MON dla ponad 156,2 tys. osób.

Tylko tak jak świadczenia rolnicze są znacząco niższe niż pracownicze, tak mundurowe – są wyższe.

Przeciętna emerytura z ZUS wyniosła w zeszłym roku 2 889,21 zł, rolnicza - 1 507,59 zł zaś świadczenia resortowe: 4 938,08 zł w MS; 4 558,22 zł w MON oraz 4 540,54 zł w MSWiA.

W tym roku najprawdopodobniej na branżowe przywileje emerytalne przeznaczonych zostanie o kilka mld zł więcej (ponad 45 mld zł). Część ekonomistów uważa, że powinien istnieć jeden powszechny system emerytalny dla wszystkich osób i wszystkich zawodów. Ponieważ jednak w przypadku służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów system zaopatrzeniowy jest uprawnieniem zawodowym. Jeśli więc system zmieniać, to nowe zasady powinny dotyczyć osób dopiero decydujących się na służbę.

Ubezpieczenia
OFE dały zarobić lepiej niż lokaty bankowe i subkonta ZUS
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ubezpieczenia
Po wyborze nowego zarządu kapitalizacja PZU w górę o blisko miliard złotych
Ubezpieczenia
Rekord sprzedaży polis majątkowych i życiowych Warty
Ubezpieczenia
Artur Olech prezesem PZU. Potrzebna jest zgoda KNF
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Ubezpieczenia
Klimat i inflacja stoją za wyższymi cenami polisy