Znów dobry kwartał i półrocze Grupy PZU

W pierwszej połowie 2023 r. Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 13 mld zł. Wypracowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli PZU, sięgnął 2,7 mld zł i był o prawie 50 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Publikacja: 31.08.2023 10:46

Znów dobry kwartał i półrocze Grupy PZU

Foto: Adobe Stock

W samym drugim kwartale tego roku zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU wzrósł do 1,545 mln zł z 949 mln zł rok wcześniej.

- W drugim kwartale równie skutecznie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej. W całym półroczu przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 mld zł i były o blisko miliard złotych wyższe w ujęciu rok do roku. Najszybciej, o 10,8 proc. r/r, wzrosły przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, które osiągnęły wartość 7,7 mld zł. W dużej mierze stało się to za sprawą wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie auto casco o 16,7 proc. r/r. – skomentowała cytowana w komunikacie dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezeska PZU. - Dzięki wynikom z działalności podstawowej i lokacyjnej oraz – co szczególnie istotne – z działalności bankowej, w pierwszym półroczu 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto o blisko połowę wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz bardzo wysoką skorygowaną stopę zwrotu z kapitałów własnych – dodała.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w Grupie, czyli PZU, sięgnął 2,7 mld zł, czyli był wyższy rok do roku o blisko połowę. Oznacza to, że skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22,2 proc. Zysk netto całej Grupy PZU, z uwzględnieniem banków Pekao i Alior, w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 81 proc. r/r.

Czytaj więcej

Dariusz Adamski: Kiedyś zarabialiśmy na państwowych firmach, teraz do nich dokładamy

- Poziom stóp procentowych w pierwszym półroczu 2023 r. korzystnie wpłynął na wyniki odsetkowe banków, co bardzo pozytywnie przełożyło się na ich rentowność. W rezultacie kontrybucja banków do wyniku jednostki dominującej w tym okresie wyniosła 918 mln zł, co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost r/r. Oznacza to nie tylko większe zyski, ale także większe bezpieczeństwo kapitałowe samych banków, jak i całej Grupy PZU – ocenił Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Uwagę zwraca także wzrost o 23,8 proc. r/r przychodów z ubezpieczeń w krajach bałtyckich, w których działa Grupa PZU.

Istotnym wsparciem dla wyniku Grupy PZU po I poł. br. był też wynik na portfelu inwestycyjnym, który wzrósł do 1,2 mld zł, tj. o 25,5 proc. r/r. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych oraz bardzo dobry wynik na portfelu nieruchomości.

- Liczne ryzyka dla koniunktury gospodarczej, wynikające z wydarzeń w skali globalnej, pozostają aktualne. Dlatego pierwsze półrocze tego roku, które stało pod znakiem pewnej stabilizacji sytuacji makroekonomicznej, potraktowaliśmy jako czas na zwiększenie siły kapitałowej i odporności Grupy PZU. Skoncentrowaliśmy się na dalszym wdrażaniu naszej strategii na lata 2021-2024, zarazem wykorzystując pojawiające się szanse rynkowe po stronie produktowej, technologicznej lub kosztowej. Spożytkowaliśmy ten okres bardzo efektywnie, o czym świadczą wypracowane wyniki. Dzięki temu realizowane przez nas programy strategiczne dają gwarancję, że Grupa PZU utrzyma i umocni w przyszłości pozycję lidera w polskim sektorze finansowym, skutecznie odpowiadając nie tylko na przejściowe wyzwania, ale też na głębsze, długofalowe trendy – przekonuje Beata Kozłowska-Chyła.

Przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I  poł. 2023 r. o 10,8 proc. r/r - do 7,7 mld zł. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się na poziomie 84,2 proc.

- Głównym komponentem poprawy przychodów w ubezpieczeniach majątkowych były ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie wzrost wyniósł 8,5 proc. r/r. Poza mocnym, niemal 17-proc. wzrostem w segmencie AC, warty podkreślenia jest także wzrost przychodów w segmencie OC o 2,5 proc. r/r, który dotyczył zarówno ubezpieczeń masowych, jak i korporacyjnych. Było to związane m.in. z rosnącą podażą nowych pojazdów i ożywieniem na rynku leasingowym. Od strony operacyjnej, wsparciem dla sprzedaży są nasze coraz efektywniejsze procesy dopasowania cen do ryzyka –stwierdził Tomasz Kulik.

Przychody z ubezpieczeń na życie na polskim rynku w I poł. 2023 r. wyniosły 4 mld zł (wzrost o 0,4 proc. r/r). Przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I poł. 2023 r. 760 mln zł, co oznacza wzrost o 26,6 proc. r/r. Złożyło się na to znaczne zwiększenie przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (wzrosły o 21,1 proc. r/r) oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (wzrosły o 31 proc. r/r). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.

W filarze inwestycji aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I poł. 2023 r. o 47,7 proc. r/r – do 45,4 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 83,2 proc. r/r – do 22,8 mld zł. 

Wskaźnik wypłacalności II dla Grupy PZU na poziomie 226 proc. (na koniec I kw. 2023 r.) przekracza znacznie poziom wskazany w jej strategii, a także średnią dla europejskich ubezpieczycieli.

Raport za I półrocze, podobnie jak raport za I kwartał, PZU przedstawił w nowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17. Europejskie zakłady ubezpieczeń mają obowiązek stosować go od 1 stycznia 2023 r. Sprawia to jednak m.in., że konieczna jest zmiana niektórych miar strategii Grupy PZU. Zgodnie z MSSF 17, miernik w postaci składki przypisanej brutto zastąpiły przychody brutto z ubezpieczeń. Obecnie Grupa PZU planuje w horyzoncie strategicznym, czyli do 2024 r., osiągnąć 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń (wobec zakładanego wcześniej przypisu składki na poziomie 26,2 mld zł). Wzrosła także m.in. planowana kontrybucja banków Pekao i Alior do wyniku netto Grupy PZU – z 0,8 mld zł do 1 mld zł. 

W samym drugim kwartale tego roku zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU wzrósł do 1,545 mln zł z 949 mln zł rok wcześniej.

- W drugim kwartale równie skutecznie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej. W całym półroczu przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 mld zł i były o blisko miliard złotych wyższe w ujęciu rok do roku. Najszybciej, o 10,8 proc. r/r, wzrosły przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, które osiągnęły wartość 7,7 mld zł. W dużej mierze stało się to za sprawą wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie auto casco o 16,7 proc. r/r. – skomentowała cytowana w komunikacie dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezeska PZU. - Dzięki wynikom z działalności podstawowej i lokacyjnej oraz – co szczególnie istotne – z działalności bankowej, w pierwszym półroczu 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto o blisko połowę wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz bardzo wysoką skorygowaną stopę zwrotu z kapitałów własnych – dodała.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ubezpieczenia
Standard & Poor’s utrzymuje wysoki rating PZU. Perspektywa w górę
Ubezpieczenia
Najwyższa waloryzacja składek od 15 lat. "Na papierze" jesteśmy 15 proc. bogatsi
Ubezpieczenia
Duża luka ubezpieczeniowa w Polsce. Oto czego nie ubezpieczamy
Ubezpieczenia
PZU dobrze rozpoczęło rok. Jest jednak problem z OC od aut
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Ubezpieczenia
Solidny początek roku Grupy PZU. Ale problem w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał