Znów dobry kwartał i półrocze Grupy PZU

W pierwszej połowie 2023 r. Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 13 mld zł. Wypracowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli PZU, sięgnął 2,7 mld zł i był o prawie 50 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Publikacja: 31.08.2023 10:46

Znów dobry kwartał i półrocze Grupy PZU

Foto: Adobe Stock

W samym drugim kwartale tego roku zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU wzrósł do 1,545 mln zł z 949 mln zł rok wcześniej.

- W drugim kwartale równie skutecznie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej. W całym półroczu przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 mld zł i były o blisko miliard złotych wyższe w ujęciu rok do roku. Najszybciej, o 10,8 proc. r/r, wzrosły przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, które osiągnęły wartość 7,7 mld zł. W dużej mierze stało się to za sprawą wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie auto casco o 16,7 proc. r/r. – skomentowała cytowana w komunikacie dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezeska PZU. - Dzięki wynikom z działalności podstawowej i lokacyjnej oraz – co szczególnie istotne – z działalności bankowej, w pierwszym półroczu 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto o blisko połowę wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz bardzo wysoką skorygowaną stopę zwrotu z kapitałów własnych – dodała.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w Grupie, czyli PZU, sięgnął 2,7 mld zł, czyli był wyższy rok do roku o blisko połowę. Oznacza to, że skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22,2 proc. Zysk netto całej Grupy PZU, z uwzględnieniem banków Pekao i Alior, w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 81 proc. r/r.

Czytaj więcej

Dariusz Adamski: Kiedyś zarabialiśmy na państwowych firmach, teraz do nich dokładamy

- Poziom stóp procentowych w pierwszym półroczu 2023 r. korzystnie wpłynął na wyniki odsetkowe banków, co bardzo pozytywnie przełożyło się na ich rentowność. W rezultacie kontrybucja banków do wyniku jednostki dominującej w tym okresie wyniosła 918 mln zł, co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost r/r. Oznacza to nie tylko większe zyski, ale także większe bezpieczeństwo kapitałowe samych banków, jak i całej Grupy PZU – ocenił Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Uwagę zwraca także wzrost o 23,8 proc. r/r przychodów z ubezpieczeń w krajach bałtyckich, w których działa Grupa PZU.

Istotnym wsparciem dla wyniku Grupy PZU po I poł. br. był też wynik na portfelu inwestycyjnym, który wzrósł do 1,2 mld zł, tj. o 25,5 proc. r/r. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych oraz bardzo dobry wynik na portfelu nieruchomości.

- Liczne ryzyka dla koniunktury gospodarczej, wynikające z wydarzeń w skali globalnej, pozostają aktualne. Dlatego pierwsze półrocze tego roku, które stało pod znakiem pewnej stabilizacji sytuacji makroekonomicznej, potraktowaliśmy jako czas na zwiększenie siły kapitałowej i odporności Grupy PZU. Skoncentrowaliśmy się na dalszym wdrażaniu naszej strategii na lata 2021-2024, zarazem wykorzystując pojawiające się szanse rynkowe po stronie produktowej, technologicznej lub kosztowej. Spożytkowaliśmy ten okres bardzo efektywnie, o czym świadczą wypracowane wyniki. Dzięki temu realizowane przez nas programy strategiczne dają gwarancję, że Grupa PZU utrzyma i umocni w przyszłości pozycję lidera w polskim sektorze finansowym, skutecznie odpowiadając nie tylko na przejściowe wyzwania, ale też na głębsze, długofalowe trendy – przekonuje Beata Kozłowska-Chyła.

Przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I  poł. 2023 r. o 10,8 proc. r/r - do 7,7 mld zł. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się na poziomie 84,2 proc.

- Głównym komponentem poprawy przychodów w ubezpieczeniach majątkowych były ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie wzrost wyniósł 8,5 proc. r/r. Poza mocnym, niemal 17-proc. wzrostem w segmencie AC, warty podkreślenia jest także wzrost przychodów w segmencie OC o 2,5 proc. r/r, który dotyczył zarówno ubezpieczeń masowych, jak i korporacyjnych. Było to związane m.in. z rosnącą podażą nowych pojazdów i ożywieniem na rynku leasingowym. Od strony operacyjnej, wsparciem dla sprzedaży są nasze coraz efektywniejsze procesy dopasowania cen do ryzyka –stwierdził Tomasz Kulik.

Przychody z ubezpieczeń na życie na polskim rynku w I poł. 2023 r. wyniosły 4 mld zł (wzrost o 0,4 proc. r/r). Przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I poł. 2023 r. 760 mln zł, co oznacza wzrost o 26,6 proc. r/r. Złożyło się na to znaczne zwiększenie przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (wzrosły o 21,1 proc. r/r) oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (wzrosły o 31 proc. r/r). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.

W filarze inwestycji aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I poł. 2023 r. o 47,7 proc. r/r – do 45,4 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 83,2 proc. r/r – do 22,8 mld zł. 

Wskaźnik wypłacalności II dla Grupy PZU na poziomie 226 proc. (na koniec I kw. 2023 r.) przekracza znacznie poziom wskazany w jej strategii, a także średnią dla europejskich ubezpieczycieli.

Raport za I półrocze, podobnie jak raport za I kwartał, PZU przedstawił w nowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17. Europejskie zakłady ubezpieczeń mają obowiązek stosować go od 1 stycznia 2023 r. Sprawia to jednak m.in., że konieczna jest zmiana niektórych miar strategii Grupy PZU. Zgodnie z MSSF 17, miernik w postaci składki przypisanej brutto zastąpiły przychody brutto z ubezpieczeń. Obecnie Grupa PZU planuje w horyzoncie strategicznym, czyli do 2024 r., osiągnąć 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń (wobec zakładanego wcześniej przypisu składki na poziomie 26,2 mld zł). Wzrosła także m.in. planowana kontrybucja banków Pekao i Alior do wyniku netto Grupy PZU – z 0,8 mld zł do 1 mld zł. 

W samym drugim kwartale tego roku zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU wzrósł do 1,545 mln zł z 949 mln zł rok wcześniej.

- W drugim kwartale równie skutecznie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej. W całym półroczu przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 mld zł i były o blisko miliard złotych wyższe w ujęciu rok do roku. Najszybciej, o 10,8 proc. r/r, wzrosły przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, które osiągnęły wartość 7,7 mld zł. W dużej mierze stało się to za sprawą wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie auto casco o 16,7 proc. r/r. – skomentowała cytowana w komunikacie dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezeska PZU. - Dzięki wynikom z działalności podstawowej i lokacyjnej oraz – co szczególnie istotne – z działalności bankowej, w pierwszym półroczu 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto o blisko połowę wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz bardzo wysoką skorygowaną stopę zwrotu z kapitałów własnych – dodała.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Ubezpieczenia
Wydatki na polisy zdrowotne w górę
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Ubezpieczenia
Lloyd's of London gotów ubezpieczać transporty ukraińskiego zboża Morzem Czarnym
Ubezpieczenia
Ceny polis szkolnych zaczynają się od kilkudziesięciu złotych
Ubezpieczenia
Więcej wydajemy na ubezpieczenia
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Ubezpieczenia
Coraz droższe pakiety medyczne. Nawet o kilkadziesiąt procent
Ubezpieczenia
Swiss Re zapłaci kobiecie za seksistowskie uwagi przełożonych