„Rzeczpospolita” dotarła do raportu Analiz Online dotyczącego przyszłości OFE. Jego autorzy przedstawiają propozycję zmian, które mogłyby poprawić funkcjonowanie tych funduszy. Przekonują, że zasadna jest zmiana podejścia do polityki inwestycyjnej OFE w taki sposób, by przywrócić jej „mieszany” charakter. – Szersza dywersyfikacja ich portfeli pozwoliłaby osiągać im lepsze i bardziej stabilne wyniki – twierdzą Analizy Online.

Ich zdaniem nowego podejścia wymaga też m.in. elastyczność składek czy prywatność zgromadzonych środków i ich dziedziczenie. Zmian potrzebuje też mechanizm tzw. suwaka bezpieczeństwa, czyli transferu środków pomiędzy OFE a ZUS, w związku ze zbliżaniem się poszczególnych roczników członków funduszy do wieku emerytalnego. – W obecnym kształcie wymusza on nieoptymalny sposób zarządzania aktywami OFE i prowadzi do ich samolikwidacji, a także olbrzymiej podaży akcji na GPW w nieodległym horyzoncie czasowym – piszą autorzy raportu. Proponują skrócenie, likwidację lub odsunięcie w czasie suwaka, co pozwoliłoby uniknąć dramatycznych scenariuszy.

Ważna jest również znikoma liczba nowych uczestników OFE. Dlatego ważne byłoby wprowadzenie konieczności informowania nowo zatrudnionych osób o możliwości przystąpienia do funduszu, by OFE były zasilane nowymi składkami.