Dane ZUS potwierdzają wzrost aktywności zawodowej cudzoziemców, w tym szczególnie Ukraińców, którzy dominują wśród obcokrajowców objętych polskim ubezpieczeniem emertytalno-rentowym. Według najnowszych statystyk ZUS, na koniec czerwca liczba ubezpieczonych obywateli Ukrainy przekroczyła 729 tys. osób, czyli o ponad 108 tys. w porównaniu z końcem stycznia tego roku.

Wzrosła też (o ponad 32 tys.) liczba obcokrajowców z innych państw. Łącznie w rejestrach ZUS było na koniec I półrocza już prawie 1,012 mln cudzoziemców, czyli o ponad 140 tys. więcej niż w styczniu br. i o ponad 193 tys. więcej niż na koniec czerwca 2021 roku. Liczba pracowników z innych państw objętych ZUS wzrosła na koniec czerwca tego roku do prawie 283 tys., czyli o 67,5 tys.

Czytaj więcej

Uchodźcy z Ukrainy chcą pracować w Polsce bardziej niż w Czechach czy Rumunii