Fuzja to konsekwencja przejęcia przez grupę Allianz własności spółek Avivy w Polsce. Finalnym warunkiem połączenia spółek są wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego. Planowana data połączenia to 1 lipca 2022 r. Od 2 lipca spółki będą działać pod marką Allianz.

Firmy zapewniają przy tym, że zbliżające się przekształcenia nie oznaczają zmian dla klientów, pośredników i partnerów biznesowych, bo wszelkie prawa i obowiązki przechodzą na podmioty przejmujące. Zawarte umowy ubezpieczenia oraz inne umowy obowiązują zgodnie z ich warunkami. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Zawieranie i odnawianie umów, jak również likwidacja szkód odbywają się jak do tej pory. Klientów obsługują ci sami agenci ubezpieczeniowi i inni pośrednicy.

– Decyzje KNF oznaczają zielone światło dla istotnego wzmocnienia naszej pozycji rynkowej i potencjału wzrostowego w Polsce – komentuje Matthias Baltin, prezes Allianz Polska. – Nasze uzupełniające się kompetencje w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych, a także inwestycji pozwolą nam zapewniać klientom atrakcyjną ofertę i znakomitą jakość. Staniemy się jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem dla agentów ubezpieczeniowych oraz innych pośredników i banków – dodaje.