W raporcie z 11 marca PZU poinformowało, że kwota wyrównania stanowi element płatności za akcje w spółce Link4.

- Z uwagi na fakt, iż faktyczna kwota wyrównania (różnica pomiędzy wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto) jest niższa niż szacowana kwota wyrównana (różnica pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto), RSA zapłaciło PZU SA w dniu 11 marca 2015 r. wynikającą stąd różnicę w kwocie 2.069.570 euro – czytamy w raporcie.

Spółka dodała, ze płatność za ponad 111,35 mln akcji Link4 dokonana przez PZU w dniu 15 września 2014 r. wyniosła 93,89 mln euro. Finalna cena, po uwzględnieniu kwoty wyrównania zapłaconej przez RSA na rzecz PZU, wyniosła 91,82 mln euro.