Korzystne zmiany dla kierowców i ich pasażerów. Chodzi o polisy komunikacyjne

Wyższe kwoty gwarancyjne odszkodowania z OC, określenie ruchu pojazdu wielofunkcyjnego – to nowości noweli, która ma spełnić unijne wymagania.

Aktualizacja: 07.03.2024 11:09 Publikacja: 07.03.2024 03:00

Korzystne zmiany dla kierowców i ich pasażerów. Chodzi o polisy komunikacyjne

Foto: Adobe Stock

Ministerstwo Finansów zaprezentowało i skierowało do konsultacji publicznych projekt noweli ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ma on wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od tej odpowiedzialności.

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym w górę

Komisja Europejska oceniła funkcjonowanie tej dyrektywy, wskazując pola wymagające zmian: to zapewnienie wypłaty odszkodowania poszkodowanym w wypadku, ujednolicenie minimalnych obowiązkowych sum gwarancyjnych, które to kwoty stanowią granice odpowiedzialności odszkodowawczych zakładu ubezpieczeń.

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym mają wynosić w przypadku szkód na osobie: 6450 euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych lub 1300 euro w odniesieniu do jednego poszkodowanego. Obecnie wynoszą one odpowiednio 5210 euro oraz 1050 euro. W przypadku szkody majątkowej ma to być 1300 euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych. Problem tych ograniczeń pojawia się zwłaszcza przy ciężkim i długotrwałym uszczerbku na zdrowiu lub wielu poszkodowanych.

W związku z tym, że ubezpieczenie OC rolników obejmuje również wolnobieżne pojazdy użytkowane w związku z prowadzeniem gospodarstwa, nastąpi również podwyżka minimalnych sum gwarancyjnych w ich ubezpieczeniu.

Nie ma wątpliwości, że podwyżki tych minimalnych kwot będą korzystne dla poszkodowanych w wypadkach. Co się zaś tyczy cen polis, to autorzy projektu wskazują, że będą miały marginalny wpływ na potencjalne koszty ubezpieczenia pojazdów oraz gospodarstw rolnych, gdyż wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń i stanowią one jeden z wielu czynników składających się na ryzyko ubezpieczenia.

Czytaj więcej

TSUE: wysokość odszkodowania z OC mogą ograniczać przepisy krajowe

Większa ochrona poszkodowanych i ubezpieczonych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń

Kolejna zmiana to zdefiniowanie „ruchu pojazdu”, czego polskie prawo nie zawiera. Ta kwestia pojawia się zarówno w polskich sądach, łącznie z SN, jak też w TSUE, w związku z odpowiedzialnością za wypadki spowodowane przez pojazd z podwójnym przeznaczeniem, np. traktorem odśnieżającym dojazd do posesji czy tzw. gruszką budowlaną, które mogą spowodować wypadek, nie będąc w zwyczajnym ruchu po drodze.

Nowela zwiększa ochronę poszkodowanych i ubezpieczonych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem wypadków z elementem transgranicznym. Uzyskają oni możliwość dochodzenia odszkodowania powypadkowego w państwie członkowskim UE ich miejsca zamieszkania (siedziby) od UFG – za zdarzenia zaistniałe w kraju, lub od Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych – za skutki zdarzenia zaistniałego w innym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim.

Projekt przez ruch pojazdu rozumie każde użycie pojazdu mechanicznego, które w czasie zdarzenia jest zgodne z funkcją tego pojazdu jako środka transportu, niezależnie od jego cech i terenu, na którym jest używany, oraz niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy też znajduje się w ruchu.

Wreszcie nowela z obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyłącza wydarzenia związane ze sportem motorowym pod patronatem związku sportowego, takie jak wyścigi, pokazy, o ile organizator lub uczestnik zapewni dobrowolne ubezpieczenia lub gwarancję ubezpieczeniową od ewentualnych szkód porównywalną do obowiązkowego OC komunikacyjnego.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność