Budimex, Mostostal Warszawa, Polimex Infrastruktura i Trakcja oraz niegiełdowe NDI, Doraco, PORR i Strabag to firmy, z które spółka Centralny Port Komunikacyjny wyłoniła w przetargu na uczestnictwo w pracach związanych z budową lotniska i jego infrastruktury. Kolejny krok to zawarcie umowy ramowej z tymi podmiotami. Dzięki temu zamówienia na poszczególne zadania będą zlecane w ramach uproszczonych postępowań wykonawczych – tu dużą rolę odegra m.in. proponowana cena i czas realizacji.

Szacowana wartość prac to ponad 1,7 mld zł, będzie to m.in. niwelacja i zagospodarowanie terenu, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórka, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej.

Czytaj więcej

CPK podpisuje umowę ramową z wykonawcami prac budowlanych

- Postępowanie przetargowe spotkało się z dużym zainteresowaniem kluczowych firm z branży budowlanej. Wszystkie posiadają wymagane doświadczenie w dużych projektach infrastrukturalnych. Podpisujemy umowy z najlepszymi, co gwarantuje dobrą współpracę i sprawną realizację prac budowlanych związanych z Portem Solidarność – skomentował Mikołaj Wild, prezes CPK.

Budowlane prace przygotowawcze będą realizowane wraz z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych i nabywaniem przez CPK gruntów pod lotnisko. Firma prowadzi jeszcze przetargi na projektanta generalnego terminalu i dworca kolejowego, a także na inżyniera kontraktu dla linii kolejowych.