Członkowie nowego rządu włoskiego uczestniczyli w wideorozmowie z komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialnej w Unii za konkurencję, o włoskim planie znacjonalizowania Alitalii — poinformowali ministrowie transportu, gospodarki i przemysłu. Zgodzili się z Brukselą, że jest niezbędne zapewnienie odejścia od ekonomicznej ciągłości między starą linią i nowym przewoźnikiem. Obie strony zaczną rozmowy „o możliwych rozwiązaniach zapewniających utworzenie nowego przewoźnika, możliwie jak najszybciej zgodnie z procedurami krajowego i europejskiego prawa" — stwierdza wspólny komunikat trzech ministrów cytowany przez Reutera.

Rząd przewidział 3 mld euro na uruchomienie nowej linii lotniczej należącej do skarbu państwa, o nazwie ITA, która zastąpi Alitalię będącą od 2017 r. po ogłoszeniu bankructwa pod zarządem komisarycznym kolejnych administratorów wyznaczanych przez państwo.

Przewoźnik potrzebuje zgody Komisji Europejskiej, która zażądała otwartego przetargu na aktywa Alitalii i nalega, by nowa linia rozstała się z dawnym znakiem fabrycznym i odstąpiła część slotów. Zarządca komisaryczny powiedział w lutym, że rozpisanie takiego przetargu zajmie trzy-cztery miesiące, a wtedy linia zwiększy tylko straty, bo uruchomienie następnej odroczono do połowy lata. Chcąc uruchomić cały proces rząd może przystąpić do bezpośredniej sprzedaży części lotniczej Alitalii nowej firmie ITA, a działy serwisowy i obsługi bagażu zostałyby wystawione w otwartym przetargu w drugim etapie — powiedział pewien przedstawiciel branży lotniczej.

Odrębnie przewodnicząca rady dyrektorów USAerospace Partners, Michele Roosevelt Edwards zwróciła się o spotkanie z członkami włoskiego rządu w sprawie Alitalii i dodała, że jej firma obsługująca sektor lotniczy jest gotowa zainwestować w tego przewoźnika 1,5 mld dolarów. Stwierdziła, że partnerstwo z ITA i włoskim rządem miałoby większe szanse powodzenia od uruchomienia „małej firmy bez masy krytycznej".