Umowa obejmuje naprawy i konserwacje składów metra w Bukareszcie, a także remonty 82 pociągów z chwilą jej podpisania.

Alstom współpracuję z Metrorexem od 2004 r., modernizuje starszy tabor, przeprowadził dotąd ponad 60 remontów wagonów, poprawiając ich osiągi i komfort pasażerów. Flota 82 składów liczy 492 wagony, ich przebieg wynosi średnio 8,5 mln km rocznie. Serwisowaniem zajmuje się ponad 350 pracowników.

Po uruchomieniu piątej w mieście linii kolei podziemnej tabor zwiększy się do 2023 r. o co najmniej 13 nowych składów, które również będą objęte umową o serwisowaniu.

Alstom zawarł dotąd na świecie ponad 50 umów serwisowych na okres co najmniej 20 lat, obejmujących ponad 35 tys. wagonów.