Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł (PiS) unieważnił konkurs na dyrekcję Teatru Dramatycznego podległego stołecznemu ratuszowi, którym kieruje Rafał Trzaskowski (PO).

Prezydent Warszawy skomentował posunięcie wojewody. „Monikę Strzępkę na stanowisko dyrektorki Teatru Dramatycznego wskazała (...) komisja konkursowa. W pierwszym głosowaniu, stosunkiem głosów 7:2. Oceniane były programy kandydatów, ich dotychczasowy dorobek, przeprowadzone były z nimi bezpośrednie rozmowy. Zgodnie z decyzją komisji powołałem Monikę Strzepkę na dyrektorkę teatru na kolejne sezony artystyczne”.

Trzaskowski podkreśla, że wojewoda po raz kolejny wkroczył w proces wyboru dyrektorki i kompetencje samorządu, „bo jemu osobiście nie odpowiadają poglądy dyrektorki i jej twórczość”.

Prezydent stwierdził, że „niebezpiecznie pachnie to cenzurą i czasami, jak się jeszcze nie tak dawno wydawało, słusznie minionymi. Nie wspominając o tym, że są wątpliwości, czy wojewoda do decyzji w trybie nadzorczym w tym przypadku miał w ogóle prawo”. Trzaskowski zapowiada: „Zaskarżymy jego decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Cenzura nie przejdzie. Wolna kultura się obroni”.