Polski inscenizator otrzymał nagrodę za najlepsze przedstawienie zagraniczne - "Plac Bohaterów" Thomasa Bernharda z Narodowego Litewskiego Teatru Dramatycznego, a także za za najlepszą książkę poświęcona teatrowi: Krystian "Utopia. Lettres aux acteurs".

W imieniu Krystiana Lupy nagrodę za najlepsze przedstawienie zagraniczne odebrał dyrektor Teatru Odeon w Paryżu Stephane Braunschweig, a za książkę jej tłumacz Eric Veaux.

Stephane Braunschweig przeczytał następujące przesłanie Krystiana Lupy:

"Każda radość ma głębszy sens, kiedy można się nią dzielić. Ze wzruszeniem dzielę się radością z sukcesu naszego „Placu Bohaterów” z charyzmatycznym zespołem Narodowego Teatru w Wilnie, z aktorami, którzy tak głęboko i osobiście wzięli na siebie przesłanie tekstu Thomasa Bernarda i zawarty w nim bezmiar cierpienia, z Audronisem Liuga, byłym dyrektorem tego teatru, który wymarzył sobie "Heldenplatz" w Wilnie i niezwykłą determinacją doprowadził do spełnienia tego marzenia. Ze wzruszeniem piszę maila do Petera Fabiana, brata Thomas Bernharda, z wieścią o kolejnym zwycięstwie tego pełnego tajemnic tekstu, który tak głęboko dotyka szerzącej się w naszym dzisiejszym świecie choroby nienawiści. Mam również bardzo osobistą nadzieję, że ten gest z Francji dojdzie choć trochę do Polski i będzie argumentem w toczącej się w moim kraju wojnie kulturowej, i co kuriozalne: w momencie kiedy premier naszego kraju wykorzystuje Auschwitz dla poparcia tej właśnie narodowej nienawiści i ksenofobii, o której mówi Thomas Bernhard.  Dziękuję Teatrowi la Colline za gościnę dla paryskich występów naszego przedstawienia.   Dziękuję...".

Odbierając nagrodę za najlepszą książkę poświęcona teatrowi, jej tłumacz Eric Veaux przeczytał następujące przesłanie Krystiana Lupy:

"Tak się mówi w takich przypadkach: bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bardzo! Pisanie o tajemnicy aktora, pisanie adresowane do aktorów stało się z biegiem lat życiową koniecznością, niemal chorobą, pełną niepewności i zwątpień. Próba podróży wraz z aktorami do granicy niewyrażalności... Tam jest przecież człowiek, którego chcemy poznać i wyrazić. Czy ta podróż jest tylko subiektywnym doświadczeniem, czy wykształca obiektywne i istotne nie tylko dla aktora narzędzie? Tego do końca nie wiem. Nagroda dla Utopii jest dla mnie niemal wynikiem testu na użyteczność naszej podróży. Cieszę się, że sukces książki poszerzy krąg jej odbiorców. Może nawet uda się wydać ją w Polsce???!!! Wdzięczny jestem Erykowi Veaux: nie tylko za wrażliwy i czujny przekład, ale że pobudził mnie do kolejnego etapu pracy nad tymi tekstami, że sprowokował proces dalszego precyzowania myśli. Piękne dzięki dla Actes Sud! Dla George'a Banu za czuwanie nad urodzinami książki... Dziękuję…".