Ok. 11 rzecznik rządu poinformował na Twitterze, że premier Morawiecki rozpoczął rozmowę z kanclerz Merkel w sprawie trwających negocjacji budżetowych w UE.

Przedmiotem orędzia ma być stanowisko marszałka Senatu w sprawie groźby weta w sprawie budżetu UE - poinformowała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon.

Polska i Węgry grożą zawetowaniem unijnego budżetu i funduszu odbudowy, przeznaczonego na odbudowę europejskich gospodarek dotkniętych skutkami kryzysu związanego z pandemią, w związku z przyjęciem przez 25 państw UE rozporządzenia wiążącego wypłatę środków unijnych z kryterium praworządności.

Warszawa i Budapeszt nie były w stanie zablokować tego rozporządzenia, ponieważ było ono przyjmowane większością kwalifikowaną.

Zdaniem przedstawicieli polskiego rządu rozporządzenie to jest niezgodne z unijnymi traktatami, które stanowią, że sankcje za łamanie praworządności przyjmuje się jednogłośnie, a nie - jak przewiduje rozporządzenie - większością kwalifikowaną."Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze poszanowania odmienności naszych stanowisk. Nasz wspólny sukces, jakim zakończyły się lipcowe negocjacje budżetowe musi zostać teraz przełożony na odpowiednie zapisy prawne, które następnie zostaną zatwierdzone przez wszystkie państwa UE" - napisał premier Morawiecki na Facebooku.

Morawiecki poinformował, że w rozmowie z Merkel podkreślił, iż "będziemy bronić suwerennego prawa państw europejskich do realizowania zmian i reform oraz litery i ducha traktatów, które stanowią prawo pierwotne i nadrzędne wobec jakichkolwiek innych aktów prawnych i wtórnych mechanizmów, jakie zawierają aktualne propozycje instytucji europejskich". "To stwierdzenie stanowi fundament naszego stanowiska i punkt wyjścia do dalszych rozmów" - dodał Morawiecki.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

"Dotychczasowy projekt rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu UE w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach wspólnoty nie został zatwierdzony i nie może zostać przyjęty. Sprzeciw zgłosiliśmy my oraz Węgrzy" - podkreślił Morawiecki.

"Zaznaczyłem wyraźnie, że wentyl bezpieczeństwa w postaci weta musi istnieć jako gwarancja uwzględniania racji i obaw wszystkich państw członkowskich" - dodał polski premier.

"Oświadczyłem dziś Pani Kanclerz, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na możliwie szybkie znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw członkowskich oraz poszanowanie procedur traktatowych.  Poprosiłem również o głębokie przeanalizowanie naszych racji nie tylko z punktu widzenia sporu, który obecnie się toczy, ale także spójności i przyszłej wizji Europy. Potwierdziłem również naszą gotowość do zawetowania nowego budżetu, jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, które jest dobre dla całej UE, a nie tylko dla niektórych jej członków" - podsumował Morawiecki.

Kwestia kolejnego wieloletniego budżetu unijnego to aktualnie najważniejsze zadanie, jakie stoi przed prezydencją...

Opublikowany przez

Mateusz Morawiecki

 

Piątek, 27 listopada 2020

W czwartek Morawiecki spotkał się w Budapeszcie z Orbanem, z którym omawiał wspólne stanowisko wobec rozporządzenia wiążącego wypłatę środków unijnych z praworządnością.

Reuters odnotowuje, że rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, iż premier Morawiecki wysłał drugi list do Ursuli von der Leyen, szefowej KE dotyczący próby powiązania wypłaty środków unijnych z kryterium praworządności.