Pierwsze zakażenie koronawirusem w Polsce wykryto 4 marca 2020 roku. Od tego czasu w Polsce potwierdzono wynikami testów 2 438 542 zakażenia. Zmarło 54 941 zakażonych koronawirusem.

Pod względem liczby wykrytych zakażeń Polska zajmuje 12. miejsce na świecie - zakażenia wykryte w Polsce stanowią 1,86 proc. wszystkich wykrytych na świecie zakażeń.

Pod względem liczby zgonów zakażonych Polska zajmuje 14. miejsce na świecie. Zgony chorych na COVID-19 w Polsce stanowią 1,92 proc. wszystkich zgonów zakażonych koronawirusem na świecie.

Obecnie Polska walczy z trzecią, najsilniejszą falą epidemii koronawirusa. Co najmniej do 9 kwietnia na terenie całego kraju obowiązuje lockdown.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak - ich zdaniem - rząd radzi sobie z epidemią koronawirusa w Polsce.

Na tak zdane pytanie odpowiedzi "Bardzo dobrze" udzieliło 3,5 proc. respondentów.

Odpowiedź "dobrze" wybrało 11 proc. ankietowanych.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

27 proc. respondentów uważa, że rząd radzi sobie w walce z epidemią "przeciętnie".

17,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "źle".

34,3 proc. respondentów wskazało odpowiedź "bardzo źle".

6,4 proc. nie ma zdania w te kwestii.

- Odpowiedź „bardzo źle” jest częściej wybierana przez mieszkańców miast pow. 500 tys. (42%), osoby badane w wieku do 24 lat (40%), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (40%), z dochodem netto w przedziale 2001-5000 zł (39%) oraz kobiety (36% vs mężczyźni 33%). Odpowiedź „dobrze” częściej wybierana była przez osoby z dochodem netto poniżej 1000 zł (22%) - komentuje wyniki badania Piotra Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30.03-31.03.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.