Jest już gotowy projekt. Jego założenia zostały w tym tygodniu przesłane w liście do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. Dokument, do którego dotarł dziennik „Le Monde", zakłada pchnięcie do przodu integracji w czterech kluczowych dziedzinach: polityki gospodarczej, rynku finansowego, zarządzania strefą euro oraz zobowiązaniami fiskalnymi.

Przywódcy obu krajów uważają, że w tym celu konieczne jest napisanie od nowa unijnych traktatów. Ale jednocześnie wykluczają, aby te same traktaty były przedmiotem zmian z powodu żądań Wielkiej Brytanii renegocjacji warunków członkostwa.

Takie stanowisko Merkel i Hollande to prowokacja dla Davida Camerona. Premier rozpoczyna bowiem objazd wszystkich stolic europejskich z dokładnie odwrotnym przesłaniem. Chce, aby kompetencje Brukseli były ograniczone a pieczę nad nimi sprawowały parlamenty poszczególnych państw Wspólnoty.

Cameron domaga się także gwarancji, że dalsza integracja strefy euro nie zagrozi pozycji finansowej londyńskiej City. A także, że nie utrudni dostępu do Jednolitego Rynku dla państw, które jak Wielka Brytania czy Polska pozostają poza unią walutową.

Hollande i Merkel nie precyzują, jakie mają dokładnie postulaty. Jednak potężny wpływ na ich stanowisko mają niemiecka grupa intelektualistów występująca pod nazwą Glienicke oraz jej francuski odpowiednik, Grupa Eiffel.

Obie domagają się m.in. harmonizacji podatków w strefie euro, emisji euro-obligacji, powstania niezależnego budżetu strefy euro