Swoista mobilizacja ochotników WOT jest konsekwencją decyzji ministra obrony Mariusza Błaszczaka o większym zaangażowaniu wojska we wsparcie dla cywilnej służby zdrowia. Zapowiedział on, że do 20 tysięcy zostanie skierowanych do takich zadań. Dzisiaj wiemy, że będą to głównie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z naszych informacji wynika, że wczoraj dostali oni powiadomienia o stawieniu się w jednostkach wojskowych (m.in. za pomocą SMS). Mają stawić się do jednostek dzisiaj do godz. 15.

Jak informuje płk. Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa WOT "szerokie powołania ochotników mają na celu jeszcze większe niż dotychczas zaangażowanie wojska w działania przeciwkryzysowe". Żołnierze z którymi rozmawialiśmy nic nie wiedzą o tym, jakoby planowane było wprowadzenie jakiegoś stanu nadzwyczajnego np. stanu wyjątkowego. Zapewniają, że powołanie nie jest z tym związane.

Mają jednak wątpliwości, czy powinni się stawić w jednostkach w tym samym czasie, bowiem może to spowodować zagrożenie epidemiczne. Pułkownik Marek Pietrzak mówi nam, że stawiennictwo jest rozłożone w czasie, aby takiego zagrożenia uniknąć, jednak za to odpowiedzialni są dowódcy brygad.

Jakie zadania maja realizować żołnierze WOT? Ich celem jest - informuje pułkownik Pietrzak "działania przeciwepidemiczne o dużej intensywności prowadzone w kilkumiesięcznej perspektywie czasowej".

Żołnierze zostaną wprowadzeni do wszystkich szpitali gdzie przejmą zadania wstępnej segregacji pacjentów, tzw. triażu, obecnie takie zadania wykonują w 262 placówkach. WOT skieruje też żołnierzy do wszystkich funkcjonujących punktów wymazowych, gdzie zajmą się oni pobieraniem materiału biologicznego na obecność koronawirusa, obecnie takie wsparcie wojskowi realizują w 225 punktach.

Znacznie wzrośnie liczba samodzielnych punktów "test and GO", które jak wykazały dotychczasowe doświadczenia pozwalają na pobieranie wymazów od bardzo dużej liczby osób w krótkim czasie. Równolegle WOT będzie budował kilka Regionalnych Centrów Pobrań, które docelowo, w przyszłości będą mogły zamienić się w centra szczepień.

Żołnierze WOT zostaną też włączeni w budowę szpitali tymczasowych na szczeblu wojewódzkim. "Oprócz bezpośredniego wsparcia w zakresie logistycznym, gdzie będą mogły być delegowane siły z jednostek specjalistycznych wojsk operacyjnych, żołnierze WOT zapewnią i utrzymają zasilanie awaryjne z wykorzystaniem elektrowni polowych o dużej mocy" - informuje Marek Pietrzak.

Wojsko pomoże też policji "przy monitoringu kwarantanny oraz ocenie potrzeb i pomocy osobom w niej przebywającym". Teraz takie zadania realizuje ok. 500 żołnierzy każdego dnia. "Ze względu na coraz większą liczbę osób przebywających w kwarantannie musi również zwiększyć się liczba patroli, które zajmą się jej monitoringiem. Obecnie żołnierze WOT wykonują te zadania we wspólnych patrolach z policjantami, ale rozpatrywane są scenariusze wsparcia realizacji tych zadań samodzielnie przez żołnierzy WOT, w miastach i aglomeracjach, gdzie liczba osób izolowanych będzie największa" - dodaje rzecznik WOT.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Jednocześnie w WOT będą odbywały się kolejne kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz pobierania materiału biologicznego. Po ich ukończeniu wojskowi mają odciążyć w tym zakresie lekarzy i pielęgniarki.