Czytaj więcej:

Obecnie do austriackich szkół uczęszcza ok. 10 tys. dzieci uchodźców - 2 tys. spośród nich to uczniowie wiedeńskich szkół.

To z myślą o tych ostatnich wiedeńskie szkoły uruchomiły specjalne klasy nazywane "Nowi w Wiedniu". W najbliższym czasie mają powstać jeszcze cztery takie klasy. Nauczycieli mówiących po angielsku wspierają w nich nauczyciele, znający ojczysty język uczęszczających do tych klas dzieci.

Inicjatywę wiedeńskich szkół poparła austriacka Partia Ludowa - zdaniem lidera tego ugrupowaniu w Wiedniu, Gernota Blümela, tylko dzięki takim działaniom można przygotować imigrantów do nauki w austriackich szkołach. Z kolei austriaccy Zieloni apelują, by szkoły zrobiły wszystko, aby nauka w takich klasach była dla małych uchodźców jedynie rozwiązaniem tymczasowym a szkoły powinny zagwarantować, że w możliwie najszybszy sposób przygotują chodzące do nich dzieci na przenosiny do zwykłych klas.