Podczas Wielkiego Tygodnia w punkcie medycznym w watykańskiej Auli Pawła VI zaszczepionych zostanie 1200 osób „ubogich, zepchniętych na margines oraz tych, które ze względu na swoją sytuację życiową są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem”.

Szczepienia będą wykonane preparatem Pfizer-BioNTech, tym samym, który otrzymał papież i pracownicy Stolicy Apostolskiej.

Papież Franciszek wielokrotnie zachęcał do szczepień. Zaznaczał, że jest to gest odpowiedzialności wobec bliźnich. Podkreślał także, że nikt nie powinien być pod tym względem wykluczany. 

W styczniu na prośbę Ojca Świętego zaszczepiono ponad 25 ubogich osób. Większość z nich to bezdomni.