W 2015 roku wnioski o azyl w Japonii złożyło 7586 osób, o 50 procent więcej niż w roku poprzednim. Wśród nich największą grupę stanowią uchodźcy z Nepalu - o azyl poprosiło 1768 osób, otrzymało go 12.

Pozostali azylanci pochodzili z Afganistanu - sześć osób, z Syrii, Etiopii i Sri Lanki - po trzy osoby.

W 2014 roku Japonia przyznała status uchodźcy zaledwie 11 osobom spośród 5000 tysięcy, które złożyły wnioski.

Ubiegłoroczny wzrost liczby wniosków o azyl tłumaczy się radykalnym zwiększonym napływem uchodźców z Indonezji - w 2014 roku wnioski złożyło 17 Indonezyjczyków, w 2015 - już 969.

Japońskie Stowarzyszenie Uchodźców zaapelowało do rządu w Tokio, by ten zdecydował o przyjmowaniu większej liczny uchodźców i przeznaczył na ten cel większe kwoty.

Japonia, która jest trzecią gospodarką na świecie, stoi w obliczu poważnego problemu demograficznego w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Kraj ten ma jeden z najlepszych systemów weryfikacji uchodźców.

W ubiegłym tygodniu parlament Japonii zatwierdził przeznaczenie 350 mln USD na pomoc dla uchodźców z Syrii i Iraku, co uzupełnia do 810 milionów pakiet pomocowy zatwierdzony w ubiegłym roku.

Premier Shinzo Abe, zapytany we wrześniu ubiegłego roku na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ o to, czy Japonia dołączy do grona krajów przyjmujących syryjskich uchodźców odpowiedział, że jego kraj potrzebuje przede wszystkim zwiększenia własnej siły roboczej poprzez zatrudnianie kobiet i osób starszych.