W czwartek aktorka Grażyna Wolszczak w wygrała 5 tys. zł od Skarbu Państwa, ponieważ SP nie potrafi zadbać o dobrą jakość powietrza w Polsce.

Okazuje się, że to nie jedyny pozew, będą kolejne. Mecenas Radosław Górski, który reprezentował aktorkę, jest inicjatorem pierwszego pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa, który ma ustalić odpowiedzialność za stan powietrza w Polsce.

- Do pozwu może przystąpić każdy, kto mieszka na terenach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone i czuje się z tego tytułu pokrzywdzony. - mówi mec. Górski.

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.pozywamsmog.eu. Każdy, kto przystąpi do pozwu zapłaci 200 zł netto . Następnie powinien pokryć koszty związane z procesem. W sumie więc opłata wniesie go 310 zł.

Do tej pory przystąpiło do pozwu ok. 1000 osób. I ciągle napływają nowe zgłoszenia.

- Po wygranym grupowym procesie sądowym Skarb Państwa nie będzie mógł już twierdzić, że wobec mieszkańców Polski nie ponosi odpowiedzialności za fatalny stan powietrza w Polsce a właśnie takie jest niestety jego stanowisko w toczących się procesach indywidualnych, prowadzonych obecnie przez kancelarię. Pozew grupowy powinien skłonić władze do podjęcia szybkich i skutecznych działań. Rząd uświadomi sobie, że dalsze zaniedbania spowodują powstanie potencjalnie masowych roszczeń odszkodowawczych. – tłumaczy mec. Górski.

Badania naukowe i medyczne potwierdzają, że to, czym oddychamy, ma bezpośredni wpływ na choroby, które dotykają nas teraz, i które dotkną nas w przyszłości.Zanieczyszczone powietrze jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi, ponieważ wywołuje choroby, przyczynia się również do ogólnego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Z badań wynika, że powietrze, którym oddychamy, jest zanieczyszczone. Na szkodliwy wpływ smogu narażeni są wszyscy – nawet osoby młode i zdrowe. Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza szkodzą układowi krążenia, co zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy naczyń i choroby wieńcowej serca oraz przyczynia się do wzrostu liczby udarów i zawałów.

Smog wpływa negatywnie na zdrowie człowieka na każdym etapie życia – nawet w okresie płodowym. Badania wykazują, że w okresie alarmu smogowego umiera o 6 proc. więcej osób.

Co zyska na tym obywatel? Jeżeli uda się  wygrać proces, już w postępowaniu indywidualnym przed sądem będzie mógł domagać się odszkodowania, np. za zakup maseczek antysmogowych czy koszty leczenia.