Zwłoki zwierząt z gatunku pingwin mały - najmniejszego na świecie gatunku pingwinów - znaleziono na plaży na Tasmanii, wyspie u południowo-wschodnich wybrzeży kontynentu australijskiego, najmniejszego stanu Australii.

"Chcielibyśmy przypomnieć właścicielom psów o konieczności ponoszenia odpowiedzialności za swoje zwierzęta przez cały czas, ponieważ psy mogą wyrządzić duże szkody koloniom pingwinów w krótkim czasie" - napisał w oświadczeniu tasmański Departament ds. parków, wody i środowiska.

Straszne znalezisko odkryto kilka miesięcy po tym, jak na pobliskiej plaży znaleziono tuzin ptaków, które również zostały zabite w wyniku ataku psa.

"Wszystkie doniesienia o domniemanym szkodzeniu dzikim zwierzętom są traktowane przez departament wyjątkowo poważnie" - zapowiada oświadczenie.

Pingwiny małe, które osiągają około 30 cm wzrostu i mogą żyć nawet ponad 20 lat, występują tylko w południowej Australii i w Nowej Zelandii. Na Tasmanii mieszka około połowy światowej populacji tego gatunku.