Respondentów zapytano, czy lekcje religii powinny być nadal prowadzone w szkołach. 50 proc. odpowiedziało "nie". Twierdząco odpowiedziało 38 proc. osób. Zdania w tej kwestii nie ma 12 proc. ankietowanych.

Socjolog prof. Henryk Domański z PAN uważa, że to "efekt cywilizacyjnego rozwoju i zjawisko, które występuje we wszystkich rozwiniętych demokracjach".

- Teraz dominuje skłonność do otwartości, tolerancji - takie cechy, zdaniem rodziców, powinna mieć nowoczesna szkoła - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 4 - 6 kwietnia 2019 roku na próbie 1094 dorosłych Polaków.