Cisza wyborcza, która obowiązuje w Polsce, nie obowiązuje np. w USA czy w Niemczech. W USA agitacja prowadzona jest nawet po rozpoczęciu głosowania.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - tzw. cisza wyborcza powinna zostać zlikwidowana.

Zdaniem 57,7 proc. respondentów nie należy likwidować ciszy wyborczej.

24,2 proc. uczestników sondażu opowiada się za jej likwidacją.

18,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety popierają pomysł zniesienia ciszy wyborczej (32% mężczyzn, 18% kobiet). Odsetek osób uważających, że cisza wyborcza powinna zostać zniesiona rośnie wraz z wiekiem (8% wśród osób do 24 roku życia, 30% wśród osób powyżej 50 lat.). Zniesienie ciszy popiera co czwarta osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 23% osób z wykształceniem średnim i 27% z wykształceniem wyższym. Odsetek ten jest najwyższy wśród zarabiających od 3001 do 5000 zł oraz mieszkańców miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (w obu grupach blisko co trzecia osoba uważa, że cisza wyborcza powinna zostać zlikwidowana) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.