Największe poparcie dla dekryminalizacji posiadania wszystkich narkotyków notuje się wśród wyborców Partii Demokratycznej - z sondażu wynika, że rozwiązanie takie popiera 85 proc. wyborców tego ugrupowania.

Wśród wyborców Partii Republikańskiej dekryminalizację posiadania narkotyków popiera 40 proc.

Dekryminalizację popiera też 72 proc. wyborców niezależnych.

Jednocześnie 83 proc. wyborców Partii Demokratycznej, 85 proc. wyborców niezależnych i 82 proc. wyborców Partii Republikańskiej twierdzi, iż wojna z narkotykami w USA została przegrana. Tylko 12 proc. ankietowanych uważa tę wojnę za sukces.

Większość ankietowanych uważa, iż wojnę tę należy zakończyć.

82 proc. respondentów uważa, że prezydent Joe Biden i Kongres powinni zmienić przepisy dotyczące narkotyków. 64 proc. jest za zniesieniem "kar minimalnych" za przestępstwa związane z narkotykami, a 61 proc. - za ułaskawieniem lub skróceniem kar dla osób odsiadujących już wyroki za przestępstwa związane z narkotykami.

Sondaż przeprowadził instytut Bully Pulpit Interactive na grupie 800 osób między 17 a 20 maja. Margines błędu statystycznego wynosi 3,46 punktu procentowego.