Badanie jest wynikiem współpracy trzech instytucji: Ośrodka Badania Socjologicznego Larics, rządowego Sekretariatu Stanu ds. Kultów oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Rumuńskiej Akademii Nauk.

Najnowsze badania, przeprowadzone w dniach 30 listopada-7 grudnia, na 1000-osobowej w wieku co najmniej 18 lat w całym kraju, pokazały – w porównaniu z podobnymi z lutego 2019 autorstwa Narodowego Instytutu Statystyki – znaczący wzrost zaufania do Kościołów. Jeśli wtedy znajdowały się one na drugim miejscu po wojsku, mając 54,5 proc. poparcia, to obecny “barometr” pokazał już wskaźnik 71,2 proc. - Tak wysoki odsetek zaufania wiąże się z działaniami kościelnymi związanymi z pandemią – uważa biskup pomocniczy archidiecezji bukareszteńskiej Cornel Damian, stojący na czele Komisji Prawnej episkopatu rumuńskiego. W rozmowie z włoską agencją wiadomości religijnej SIR podkreślił, że “w tym trudnym okresie Kościół starał się być blisko wiernych i wszystkich ludzi”.

Z badania wynika również, że to, iż prawie 90 proc. Rumunów uważa się za wierzących a 68 proc. modli się codziennie, nie przekłada się na równie wysoki poziom praktyk. 36,1 proc. wiernych chodzi co tydzień do kościoła, a 56,9 proc. raz na miesiąc lub okazjonalnie.

Najnowsze badania pokazały także, że religia odgrywa ważną rolę w prywatnym życiu 85,8 proc. mieszkańców kraju, że rodzice ankietowanych byli wierzącymi (93,6 proc.) oraz że 72,8 proc. dorosłych chce, by ich dzieci uczyły się w szkole religii jako przedmiotu obowiązkowego a 22,3 proc. uważa, że powinno się to odbywać na prośbę rodziców. Ponadto 78 proc. odpowiadających stwierdziło, że w Rumunii stosunki międzywyznaniowe są dobre lub bardzo dobre, 93,6 proc. zgadza się mieszkać blisko osób innych religii a 78,9 proc. nie ma nic przeciwko poślubieniu przez ich dzieci osoby innego wyznania lub religii. 92,8 proc. badanych opowiada się za większym zaangażowaniem Kościołów w życie społeczne a 75,5 proc. jest za większym udziałem Kościołów w służbie zdrowia i na płaszczyźnie oświatowej.

Barometr na temat życia religijnego w Rumunii jest pierwszym działaniem tego rodzaju, przeprowadzonym w ostatnich latach. Badanie miało formę rozmów telefonicznych w dniach 30 listopada-7 grudnia z udziałem tysiąca osób, co uznano za próbę reprezentacyjną dla mieszkańców tego kraju w wieku 18 i więcej lat.