Na początku roku, na stronach rządowych, pojawił się projekt nowelizacji ustawy - kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowelizacja przewiduje, że z kodeksu zniknąłby przepis mówiący o tym, iż "sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego". Oznaczałoby to, że ukarany mandatem musiałby go przyjąć, następnie uiścić w ciągu siedmiu dni, a dopiero potem udowadniać przed sądem, że mandat otrzymał niezasłużenie.

Po wniesieniu odwołania od otrzymanego mandatu sąd mógłby wstrzymać jego wykonanie.

Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ma ona na celu "usprawnienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia".

Projekty złożyła w Sejmie grupa posłów PiS.

Opozycja uważa, że projekt wymierzony jest m.in. w uczestników antyrządowych protestów, którzy dotychczas - karani mandatem za udział w nich - mogli odmówić przyjęcia tego mandatu.

Sprzeciw wobec zmian w przepisach wyraził też wicepremier, lider Porozumienia, Jarosław Gowin. "Porozumienie, jako środowisko wolnościowe i proobywatelskie, sprzeciwia się planom zakładającym zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego" - napisał na Twitterze. 

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy o ocenę nowelizacji.

Pozytywnie oceniło ją 8,9 proc. respondentów.

Negatywnie na jej temat wypowiedziało się 67,2 proc. ankietowanych.

23,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej negatywnie oceniają ten pomysł kobiety (68%), osoby do 24 lat (77%) oraz badani z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (74%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.01-20.01.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.